OBWIESZCZENIE  O  I  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w sprawie prowadzonej przeciwko dłużnikowi ATALANTA Sp. z.o.o. w Szczecinie:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


I. W sali nr 27 o godzinie 9.00 zostanie przeprowadzona licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Kobylance, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00100575/5 oraz licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Kobylance, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00090962/1;

 


Udział 1/2 części nieruchomości oznaczonej SZ1T/00100575/5 stanowi działkę nr ew. 899/82 o pow. 9 206 m2, która opisana jest symbolem „Kb-M2” – strefa mieszkalno-usługowa, zabudowa projektowana, natomiast udział 1/2 części nieruchomości oznaczonej SZ1T/00090962/1 stanowi działkę nr ew. 899/80 o pow. 902 m2, która stanowi drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w tym działki nr ew. 899/82.

 

 

Suma oszacowania dwóch udziałów wynosi  98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  73 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  9 800,00 zł.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. W sali nr 27 o godzinie 9.45 zostanie przeprowadzona licytacja nieruchomości położonej w Niedźwiedziu, gmina Kobylanka, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  SZ1T/00093740/0, która stanowi działki budowlane wraz z udziałem w drodze dojazdowej o  nr ew. 42/3-42/21, 42/25-42/30 o pow. 2 2047 ha, opisane symbolami MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW - tereny dróg wewnętrznych, KPJ - ciagi pieszo jezdne.

 


1. Działka o nr ew. 42/3 o pow. 960 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 900,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 675,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  890,00 zł.

 

2. Działka o nr ew. 42/4 o pow. 779 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 550,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  740,00 zł.

 

3. Działka o nr ew. 42/5 o pow. 743 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 325,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  710,00 zł.

 

4. Działka o nr ew. 42/6 o pow. 708 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 6 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 100,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  680,00 zł.

 

5. Działka o nr ew. 42/7 o pow. 668 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 6 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  4 800,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  640,00 zł.

 

6. Działka o nr ew. 42/8 o pow. 699 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 6 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 175,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  690,00 zł.

 

7. Działka o nr ew. 42/9 o pow. 898 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 300,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  840,00 zł.

 

8. Działka o nr ew. 42/10 o pow. 838 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 925,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  790,00 zł.

 

9. Działka o nr ew. 42/11 o pow. 856 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 000,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 000,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  800,00 zł.

 

10. Działka o nr ew. 42/12 o pow. 799 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 625,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  750,00 zł.

 

11. Działka o nr ew. 42/13 o pow. 799 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 625,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  750,00 zł.

 

12. Działka o nr ew. 42/14 o pow. 856 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 000,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 000,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  800,00 zł.

 

13. Działka o nr ew. 42/15 o pow. 886 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 225,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  830,00 zł.

 

14. Działka o nr ew. 42/16 o pow. 893 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 300,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 225,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  830,00 zł.

 

15. Działka o nr ew. 42/17 o pow. 876 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 200,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 150,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  820,00 zł.

 

16. Działka o nr ew. 42/18 o pow. 859 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 000,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  800,00 zł.

 

17. Działka o nr ew. 42/19 o pow. 979 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 9 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 825,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  910,00 zł.

 

18. Działka o nr ew. 42/20 o pow. 885 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 8 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  6 375,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  850,00 zł.

 

19. Działka o nr ew. 42/21 o pow. 888 m2 została oszacowana na kwotę 7 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 850,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  780,00 zł.

 

20. Działka o nr ew. 42/25 o pow. 775 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 475,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  730,00 zł.

 

21. Działka o nr ew. 42/26 o pow. 774 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 475,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  730,00 zł.

 

22. Działka o nr ew. 42/27 o pow. 773 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 300,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 475,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  730,00 zł.

 

23. Działka o nr ew. 42/28 o pow. 772 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 7 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  5 475,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  730,00 zł.

 

24. Działka o nr ew. 42/29 o pow. 635 m2 wraz z udziałem 1/23 części działki drogowej nr ew. 42/30 została oszacowana na kwotę 6 400,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi  4 800,00 zł , do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  640,00 zł.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 987/12).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji ( opisanych w pkt 1 ) podlega opodatkowaniem  podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski