LICYTACJA PRZENIESIONA NA DZIEŃ 08.06.2018 R.

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI  UDZIAŁÓW  W  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że ----------------------------------------------------- w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja dwóch udziałów w nieruchomości położonej w Pyrzycach, ul. Zabytkowa 5/1, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00027032/8 stanowiącej własność Magdaleny Niewiadomskiej (pop. Hołownia) i Grzegorza Hołowni w udziałach po 1/2 niewydzielonej części.



Nieruchomość stanowi lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń magazynowych, dwóch salonów sprzedaży, przedsionka, wc oraz biura nad parterem, o pow. użytkowej 225,31 m2.



Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4566/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą o numerze SZ2T/00026426/0.

 


Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu

91 576 00 30, 91 577 29 83.



 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski