AKTUALNE LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

12 grudnia 2018 r. II licytacja budynku o pow. 818,10 m2, położonego w Lipianach

8 listopada 2018 r., I licytacja, Budynek magazynowy położony w Pyrzycach o pow. zabudowy 455 m2

 

8 listopada 2018 r., I licytacja, Lokal mieszkalny położony w miejscowości Święte, gmina Stargard o pow. 94,65 m2

22 listopada 2018 r. I licytacja udziału 5/6 części w lokalu mieszkalnego poł. w Batowie o pow. 48,34 m2

22 listopada 2018 r., II licytacja, Lokal mieszkalny poł. w Żalęcinie, gm. Dolice, o pow. 39,00 m

23 listopada 2018 r., I licytacja, Lokal mieszkalny położony w Krzemlinie o pow. 61,00 m2

27 listopada 2018 r. II Licytacja, Lokal mieszkalny położony w Krzemlinie o pow. 56,43 m2

30 listopada 2018 r., I licytacja udziału 1/2 części w budynku mieszkalnym poł. w Tychowie, gm. Stargard

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NIERUCHOMOŚCI  PO PIERWSZEJ  LICYTACJI

6 listopada 2018 r. I licytacja lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego, poł. w Pyrzycach, ul. Bogusława X

12 października 2018 r. I licytacja, Udział 1/3 części w budynku mieszkalnym poł. w Mechowie, gmina Pyrzyce

10 października 2018 r., I licytacja, Hala produkcyjna o pow. 1 252 m2 poł. w Batowie, gmina Lipiany

10 października 2018 r., I licytacja, Działka o pow. 5 060 m2 poł. w Batowie, gmina Lipiany


26 września 2018 r., I licytacja, Lokal mieszkalny położony w Stargardzie o pow. 75,21 m2

20 września 2018 r., I licytacja, Lokal mieszkalny położony w Stargardzie o pow. 133,06 m2

19 września 2018 r., I licytacja, Lokal mieszkalny położony w Żukowie o pow. 51,60 m2

21 czerwca 2018 r. I Licytacja, Lokal mieszkalny poł. w Pyrzycach o pow. 28,02 m2

 


15 marca 2018 r., I Licytacja dwóch udziałów po 1/2 niewydzielonej części poł. w Dobrzanach o pow. 0,2539 ha

 

 

25 lipca 2017 r., I licytacja, Gospodarstwo rolne poł. w Kicku, gm. Stara Dąbrowa o pow.

7 800 m2

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE NA LICYTACJI

 

13 września 2018 r. II licytacja udziału 1/2 części w nieruchomości poł. w Pyrzycach o przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym wraz z drogą dojazdową -SPRZEDANE

 

06 czerwca 2018 r., I licytacja, Budynek magazynowy położony w Dolicach o pow. 743 m2, 96 m2 i 34 m2 - SPRZEDANE

 

 

8 grudnia 2017 r. I Licytacja, Lokal użytkowy położony w centrum Stargardu o pow. 100,64 m2 - SPRZEDANE

12 września 2017 r., I licytacja dwóch udziałów po 1/2 części w lokalu mieszkalnym poł. w Stargardzie o pow. 48,05 m2 - SPRZEDANE

28 lipca 2017 r., I licytacja, Lokal mieszkalny poł. w Stargardzie o pow. 36,78 m2- SPRZEDANE 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------